Subluxuatie

Een subluxatie wordt door Chiropractoren gedefinieerd als een wervel die op een zenuw drukt.

Dit hoeft niet direct klachten te geven, maar hierdoor vermindert de functie van de zenuw wel. Hierdoor kunnen organen in het lichaam minder goed gaan functioneren, zonder dat het opgemerkt wordt. Klachten ontstaan pas, nadat er al langere tijd problemen met het functioneren zijn.

De taak van de Chiropractor is deze subluxaties te verhelpen door de wervel te corrigeren, ongeacht of er al klachten aanwezig zijn. De meeste klachten zullen door het verhelpen van de oorzaak vanzelfsprekend ook verdwijnen.

Er zijn vele mogelijkheden voor het ontstaan van een Chiropractische subluxatie.

Een Chiropractor onderscheidt drie groepen van mogelijke oorzaken van een Chiropractische subluxatie:

  • Mechanische subluxatie

Een veel voorkomende en de meest bekende subluxatie is de mechanische subluxatie. Deze ontstaat veelal door een plotselinge en onvoorziene beweging, val of ongeluk.
Voorbeelden: whiplash, auto-ongeval, val van de trap, misstap, omdat men een trede niet heeft gezien. Het is heel goed mogelijk, dat de klachten zich pas veel later voordoen.

  • Chemische subluxatie

Het menselijke lichaam kan niet tegen bepaalde stoffen, bijv. nicotine, cafeïne, medicijnen. Koffie kan zelfs een chronische subluxatie van de borstwervels veroorzaken. De oorzaak hiervoor is: irritatie van het maagslijmvlies leidt tot een teveel aan zenuwimpulsen naar het ruggenmerg. Dat gedeelte van het ruggenmerg stroomt als het ware over, waardoor een verkramping van de spieren tussen de wervels op dit niveau ontstaat. Het bewegingssegment zal hierdoor slechter kunnen bewegen. De subluxatie is ontstaan. De irritatie blijft voortduren en de impulsen bereiken zenuwbanen, welke bijvoorbeeld naar de grote buikspieren lopen, met als gevolg verkramping.

  • Psychisch/emotionele subluxatie

Stress is een veel voorkomend verschijnsel deze tijd. Stress werkt cumulatief, d.w.z. het bouwt zich op. Stress geeft een verhoogde spierspanning, wat leidt tot het ontstaan van subluxaties. Deze subluxaties op hun beurt veroorzaken weer meer spierspanning, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. In het doorbreken van deze cirkel speelt de Chiropractor een belangrijke rol.