Procedure

Uw eerste bezoek

Bij uw eerste bezoek wordt u verwelkomd door onze assistentes.

U wordt verzocht een gezondheidsformulier in te vullen. Misschien
heeft u het formulier van onze website gedownload en reeds ingevuld
meegenomen. De assistente, die u meeneemt naar de consultatiekamer
neemt het gezondheidsformulier met u door.

In de consultatiekamer wordt een aantal tests afgenomen, nl.:

• Myovision-scan, deze scan meet de spierspanning langs de wervelkolom,
• Footleveler-scan, deze maakt een afdruk van uw voeten,
• twee weegschalen, waarop wij uw gewichtsverdeling kunnen zien,
• de Chiropractor neemt nog een aantal tests af, afgestemd op uw geschiedenis.
Hierna geeft de assistente u een korte uitleg over Chiropractie en
ontvangt u uw eerste correctie.

Informatieavond

U wordt uitgenodigd om de informatie-avond op dinsdag over
Chiropractie bij te wonen, het liefst samen met uw partner.

Samenstellen van het correctie-schema

Bij uw tweede bezoek krijgt u uw correctie-schema, welke door de
Chiropractor is samengesteld, na het beoordelen van de testresultaten.
U krijgt nog een uitleg d.m.v. een Powerpoint-presentatie en daarna
ontvangt u uw tweede correctie.

Behandelingen

Na elke 12 correcties worden de bovengenoemde tests herhaald en met elkaar vergeleken.