Chiropractie

Wat is Chiropractie?

Chiropractie gaat ervan uit dat het lichaam in staat is zichzelf te genezen, mits het zenuwstelsel optimaal functioneert. Het zenuwstelsel en de wervelkolom staan dan ook centraal in de Chiropractie. Het menselijk lichaam wordt permanent bestuurd door het centrale zenuwstelsel dat door onze wervelkolom loopt. Het ruggenmerg in de wervelkolom is onderdeel van het zenuwstelsel. De zenuwen in het ruggenmerg verbinden de hersenen met de rest van het lichaam.

Het zenuwstelsel beheerst en coördineert alle organen en structuren van het menselijk lichaam.

- Gray’s anatomy, 29e uitgave, p.4

De dokter van de toekomst geeft geen medicijnen maar interesseert zijn patiënten in de zorg voor het menselijk lichaam, in dieet en in de preventie van ziekte.

- Thomas Edison

Het gaat bij Chiropractie niet om bestrijding van symptomen, maar om het oplossen van de oorzaak van een klacht. De Chiropractor gaat na in hoeverre een probleem wordt veroorzaakt door afwijkingen in de wervelkolom. Daarnaast kijkt de Chiropractor naar de gehele gezondheidstoestand en leefgewoonten om de klacht aan te pakken. Medicijnen en operaties maken geen deel uit van de behandeling. De wervelkolom en het zenuwstelsel vormen het uitgangspunt voor genezing.

Door het handmatig (Chiropractie betekent “gedaan door de hand”) corrigeren van de blokkades in de wervels wordt het normaal functioneren van de zenuwen hersteld. Het gevolg is dat het lichaam daarmee in staat is het genezingsproces beter in gang te zetten. Dat is het uiteindelijke doel waarnaar de Chiropractor streeft: het opwekken van het natuurlijke genezingsvermogen dat in ieder van ons schuilt.

Meer informatie?

de oorzaken

subluxuatie

bottenkraken